S'oficialitza el nom de l'escola de Bonmatí

Va tenir lloc: 
L'octubre de 1975

El ple de l'Ajuntament d'Amer aprova definitivament el nom de l'escola de Bonmatí, que serà "Narcís Junquera", en honor de l'alcalde que havia impulsat la seva construcció. 

Tot i que l'oficialització del nom va arribar en aquell moment, ja s'anomenava així anteriorment i va continuar anomenant-se així fins que es va canviar per "Sant Jordi".

El dia 29 d'octubre el diari Los Sitios de Gerona publicava l'acord de l'Ajuntament.

El último pleno municipal presidido por el alcalde - presidente, don Joaquín Planella Güell, se revistió de especial importancia por las resoluciones llevadas a cabo.

En el mismo pleno se aprobó la denominación del grupo escolar de Educación General Básica del barrio amérense de Bonmatí que se llamará en honor a su gran impulsor tristemente desaparecido, exalcalde Narciso Junquera. A la vez se aprobó la denominación de distintas calles del citado barrio.