Grup Bondia

Es cedeix la font de la Rovira a l'Ajuntament

Tomàs Carreras i Bonmatí, fill de Tomàs Carreras Artau i Montserrat Bonmatí Pujol, cedeix a l’Ajuntament les pedres que adornaven l'antiga font propera al mas de la Rovira perquè s’instal·lin al paratge del Grup Bondia. 

La Font de la Rovira

[La informació per fer aquest article està extreta del que va deixar publicat Benet Valentí al programa de la festa major de l’any 1988.]

Es dedica un carrer a Eugeni Casacuberta

Benet Valentí, en el seu llibre Cronologia per a una història - Bonmatí, detalla:

S'inaugura el Local de la Joventut de Bonmatí

El dia 17 de març del 1977 es va inaugurar el Local de la Joventut.
 
El diari Los Sitios de Gerona publicava:
 

S'inaugura el Grup Bondia

S'inaugura oficialment el Grup Bondia. Així ho va deixar escrit Benet Valentí al llibre Cronologia per a una història-Bonmatí:

El nou Grup Bondia continua apareixent a la premsa

Amb motiu de la festa major d'aquell any, el diari Los Sitios de Gerona publica en relació amb els habitatges que s'estan construint al Grup Bondia:

La premsa informa sobre el Grup Bondia

La premsa dona compte de les obres que es porten a terme al municipi d'Amer i, entre elles i com a primera, destaca els habitatges que s'estan construint al Grup Bondia:

Es pacta la compra del terreny per al segon grup del Grup Bondia

En una visita a Joan Massana s’acorda la compra dels terrenys per al segon grup al mateix preu que s'havia fixat l’any anterior amb Pere Serrat. Joan Massana dona desinteressadament el terreny per a la construcció de l’església.

S'acorda fer 60 habitatges més al Grup Bondia

S'acorda que el segon grup tindrà un total de 60 habitatges.

Se sortegen els pisos del Grup Bondia

A les 10 de matí té lloc el sorteig dels pisos del primer grup.

 

Pàgines