Grup Bondia

Comencen els treballs d'edificació del Grup Bondia

Comencen els treballs de construcció dels primers habitatges (22 cases unifamiliars i 18 pisos). Aquest dia es pot dir que és el del naixement del futur Bonmatí.

Es formalitza la compravenda dels terrenys del Grup Bondia

Els nous propietaris han de fer efectiva una primera bestreta per a la construcció dels nous habitatges del Grup Bondia. Per als habitatges tipus A, el pagament és de 15.000 pessetes i per als de tipus B, de 25.000 pessetes.

Es tria "Bon-Dia" com a nom del nou grup d'habitatges

Aquest dia s'escull el nom del nou grup de cases que s'està portant a terme.

Es crea el Patronat de l'Habitatge Sant Benet - Secció de Bonmatí

Es crea oficialment la secció local del Patronat de l'Habitatge, que està integrat per Mn. Àngel Pla, Eugeni Casacuberta, Lluís Sánchez, Josep Puig, Benet Valentí i Josep Pigem.

La premsa es fa ressò de la construcció del Grup Bondia

Aquest dia el diari Los Sitios de Gerona informava sobre el projecte de construcció que s'estava duent a terme a Bonmatí (en aquells moments encara eren només treballs d'esplanació):

S'obren les inscripcions per sol·licitar un habitatge del Grup Bondia

Tenen lloc les inscripcions per aspirar a un dels habitatges del nou Grup Bondia. En total hi va haver 73 persones interessades en els 40 habitatges inicials. Per a les inscripcions s’havia de fer una paga inicial de 5.000 pessetes.

Es dona el terreny per unir la colònia amb el Grup Bondia

Joan Massana dona desinteressadament part del seu terreny per poder fer-hi una carretera asfaltada de 6 metres d’ample que doni accés als terrenys on s’han de construir els nous habitatges del Grup Bondia.

Es compra el terreny per als habitatges del Grup Bondia

Es proposa la compra del terreny per a la construcció dels nous habitatges al paratge anomenat Mas Joan, propietat de Pere Serrat, i per a la realització del projecte es nomena l'arquitecte Josep M. Pla Torras.

Se celebra la primera reunió de la futura secció de Bonmatí del Patronat de l'Habitatge Sant Benet

Té lloc la primera reunió a la casa rectoral de Bonmatí per constituir la secció local del Patronat de l'Habitage Sant Benet.

El camp de futbol de Vista Alegre

Per acabar de completar el "nou poble" de Bonmatí, un cop fets els habitatges del Grup Bondia, posada en funcionament la nova escola i inaugurada la nova església, només faltava cobrir la part esportiva. 

Pàgines