Es formalitza la compravenda dels terrenys del Grup Bondia

Va tenir lloc: 
Diumenge 10 de setembre de 1967

Els nous propietaris han de fer efectiva una primera bestreta per a la construcció dels nous habitatges del Grup Bondia. Per als habitatges tipus A, el pagament és de 15.000 pessetes i per als de tipus B, de 25.000 pessetes. Alhora, també es formalitza l’escriptura de compravenda dels terrenys.