Es tria "Bon-Dia" com a nom del nou grup d'habitatges