Segregació

El Senat es pronuncia en contra de la segregació d’Amer

Finalment un comissió nomenada pel Senat de majoria conservadora, el dissabte dia 11 de maig de 1912 presenta un dictamen contrari a les segregació de Sant Julià i Bonmatí del poble d'Amer per annexar-se a Bescanó.

L’Ajuntament de Bescanó accepta la petició d’annexió de Sant Julià i Bonmatí

El consistori de Bescanó, en sessió extraordinària, accepta la petició d'annexió de la Colònia Bonmatí i el poble de Sant Julià del Llor al seu municipi.

La Diputació de Girona dictamina la no conveniència de la segregació d'Amer

La Comissió de Governació de la Diputació, un cop estudiat l’expedient, dictamina la no conveniència de la segregació de Sa

Pàgines