Segregació

Pren possessió del càrrec la junta gestora

Al menjador de l'escola de Bonmatí es va constituir la Junta Gestora que havia de regir el nou municipi fins a les pròximes eleccions, que serien aquell mateix mes de maig.

Surt publicat al DOG el decret de segregació

Al Diari Oficial de la Generalitat (DOG) es publica el Decret 70/1983, de 22 de febrer, pel qual s'aprova la segregació.

"Ja som un municipi!"

Ja feia dies que s'esperava, però aquell 22 de febrer serà recordat com el dia en què el Consell Executiu de la Generalitat es va pronunciar a favor de la segregació de Sant Julià del Llor i Bonmatí del municipi d'Amer.

El Consell d'Estat es pronuncia a favor de la segregació

El Consell d'Estat es va pronunciar a favor de la segregació. Tot i que la Generalitat encara havia d'emetre el dictamen final, el nou municipi ja es podia donar per fet.

L'Ajuntament d'Amer decideix no tornar a votar sobre l'expedient de segregació

En resposta a la carta enviada el dia 29 de març pel director general del Departament de Governació de la Generalitat, i a proposta de l'alcalde, es decideix no tornar a votar sobre l'expedient però sí enviar un estudi econòmic.

Es pengen pancartes per demanar la segregació

Es convoca una reunió informativa sobre la segregació

Organitzada per la Coordinadora de Sant Julià del Llor i Bonmatí i els representats en aquell moment al consistori d'Amer, va tenir lloc una xerrada informativa sobre el desenvolupament de la segregació.

L'expedient de segregació entra a la Generalitat

L'expedient de segregació del municipi entra a la Delegació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat.

L'expedient de segregació es posa a exposició pública

Es publica al BOP l'edite de data 1 d'agost pel qual se sotmet l'expedient de segregació a informació pública durant un termini de 30 dies per tal que es pugui examinar i presentar-hi al·legacions o impugnacions.

Es vota l'expedient de segregació

Finalment es va votar l'expedient de segregació a l'Ajuntament d'Amer. L'estudi socioeconòmic que s'estava esperant i que havia deixat la votació en suspens havia arribat en data 20 de juliol (encara que incomplet).

Pàgines