Segregació

Per decret d'alcaldia s'ajorna la votació sobre la segregació

Un nou decret d'alcaldia ajorna la votació sobre la segregació del municipi fins al 30 de juliol següent adduint que l'estudi socioeconòmic per informar sobre la idoneïtat del procés encara s'estava elaborant.

Les associacions recorden al consistori d'Amer el compromís assumit

Un mes abans que acabés el termini donat (30 d'abril) per tenir a punt l'estudi socioeconòmic a fi de poder votar la segregació, les associacions de Sant Julià del Llor i Bonmatí envien un recordatori per escrit al consistori d'Amer.

Vidal i Gayolà, Soy i López de Lerma s'informen sobre l'estat de la Colònia

Relata Benet Valentí al seu llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

Els veïns de Sant Julià i Bonmatí, d'acord amb la paralització de l'expedient de segregació

Josep Vidal i Carbó, en nom i representació dels veïns que havien signat l'expedient de segregació, presenta al ple de l'Ajuntament d'Amer un escrit en què s'accepta la suspensió temporal de l'expedient fins a comptar amb un estudi socioeconòmic, donant com a data mà

L'Ajuntament d'Amer convoca els veïns

Els dies 25 i 26 d'octubre tenen lloc unes reunions de veïns convocades per l'Ajuntament d'Amer en què proposa la paralització temporal de l'expedient de segregació mentre no es disposi d'un informe socioeconòmic.

 

Una moció d'alcaldia endarrereix la votació sobre la segregació

L'Ajuntament d'Amer presenta una moció d'alcaldia per endarrerir la votació sobre l'expedient de segregació mentre no es disposi d'un informe socioeconòmic. Prèviament, el dia 3 de setembre, una altra moció d'alcaldia havia endarrerit aquest procés un mes.

Es presenta la sol·licitud per a la segregació

Josep Vidal, en nom i representació de 497 veïns que havien signat el document de petició, presenta la sol·licitud per a la "Segregació del Municipi d'Amer de la porció del terme municipal que ocupen les entitats de Bonmatí i Sant Julià del Llor, a l'objecte de crear

Els veïns es reuneixen per decidir sobre la segregació

El dia 26 a l'escola de Bonmatí i el dia 27 a les escoles de Sant Julià, varen tenir lloc les reunions de veïns en què es va decidir que els dos pobles volien iniciar un camí propi i demanar la segregació d'Amer.

S'inauguren les obres de millora a la Colònia

El 19 d’octubre de 1985 es varen inaugurar les obres de millora i condicionament de la colònia que s’havien iniciat el juliol d’aquell mateix any.

La primera festa d'homenatge a la vellesa

L’any 1984, després d'haver aconseguit la segregació, el nou municipi va celebrar per primera vegada la seva festa d’

Pàgines