Les associacions recorden al consistori d'Amer el compromís assumit