Les associacions recorden al consistori d'Amer el compromís assumit

Va tenir lloc: 
Dissabte 21 de març de 1981