Baixador del tren a l’altra banda

Va tenir lloc: 
El 1897

La companyia del tren d’Olot a Girona, que ja tenia en funcionament el tram entre Amer i Salt de feia 2 anys, va bastir provisionalment a l’altra banda del riu un baixador.