Consell de guerra pels Fets d'Octubre a Bonmatí

Va tenir lloc: 
Dimecres 20 de febrer de 1935

Cinc persones de la colònia varen ser sotmeses a consell de guerra pels Fets d'Octubre a Bonmatí. Quatre d'elles varen resultar absoltes, però una, Florian Marcó, va ser condemnat a mig any de presó. Aquest fet va tenir les seves conseqüències a l'hora d'explicar les morts ocorregudes al poble a l'inici de la Guerra Civil.

L'Autonomista publicava la notícia aquell mateix dia d'aquesta manera:

Dos Consells de guerra a Girona

Aquest matí, a les onze en punt, s'ha reunit un Consell de guerra per a fallar la causa seguida contra els veins de Bonmati, Florián Marco Trafac, Antoni Puntí Sala, Emili Grabulosa Gallard [Grabalosa Gallart], Pere Martí Soler i Félix Fornés Farro, pel suposat delicte de rebel·lió militar.

El Tribunal estava constituït de la següent forma: President: Tinent Coronel, senyor Jesús Masía Oltra. 

Vocals: Capitans senyors Serrano, Soria, López Lara, Fina i Fernández Morejón.

Suplents: Capitans senyors Bergareche i Iglesias.

Ponent: El Tinent Jurídic, Auditor de 2a, senyor Jesús Martínez Lage.

Fiscal: El Tinent Jurídic senyor Antonio Rivelles Barrachina.

Defensor: L'advocat senyor Francesc Roure.

L'instructor d'aquesta causa, alferes d’Artilleria senyor Antonio Martínez García, comença la lectura de l'apuntament, del qual es desprèn que Florian Marco Trafach, acompanyat dels quatre acusats restants, la nit del sis d'octubre, destituí a l’alcalde i tinent alcalde de la colònia de Bonmatí, terme municipal d'Amer, i requisa les armes del senyor Massanes, veí de l’esmentada Colònia, i del capellà de la mateixa. D'aquesta mateixa peça, resulta que els processats a les vuit del matí del següent dia 7, lliuraren, voluntàriament, les armes i la vara de l’alcalde de la qual s'havien apoderat.

No tornaren la vara al tinent alcalde que ells destituïren, la nit abans, perquè aquest no els hi va lliurar, ja que no la tenia en el seu domicili.

La lectura de l’apuntament ha durat vint-i-cinc minuts justos.

No havent-hi testimonis convocats a la vista, el Fiscal comenta la lectura del seu informe. Qualifica el delicte d'auxili a la rebel·lió, del qual en fa responsable als cinc processats per igual, i acaba demanant per a cada un d'ells la pena d'un any de presó menor. El Fiscal funda la seva petició en l’article 240 del codi militar.

La lectura de l'informe del Fiscal ha durat escassament uns cinc minuts.

Seguidament, l'advocat d'aquesta ciutat senyor Francesc Roure comenta la lectura del seu documentadíssim informe, en el qual discrepa dels punts de dret sustentats pel Fiscal. El senyor Roure passa ràpidament a provar la seva tesi jurídica i explica que el delegat d'ordre públic i caporal del Sometent d'Amer, senyor Emili Riera, nomenà sots-caporal a Florian Marco, donant-li ordres concretes de suspendre en les funcions de llurs càrrecs a l’alcalde i tinent alcalde de la Colònia de Bonmatí i fer una requisa d'armes.

La defensa al·lega que els seus patrocinats estan exempts de responsabilitat, tota vegada que Florian Marco devia obediència a l’esmentat caporal senyor Emili Riera, i els restants acusats tenien l’obligació expressa d'obeir en tot i per tot a l'esmentat Florian Marco.

El lletrat cita sentències del Tribunal Suprem de 23 de juny de 1884 i de 12 de juny de 1902, en les quals es diu que aquesta mena de mandats tenen d'obeir-se inclús essent il·legals.

Després, la defensa al·lega que els que avui ocupen el banquet feren un voluntari i espontani acte d'acatament i submissió a les vuit del matí del dia següent al d'autes. En aquesta hora exacte, lliuraren les armes requisades i tornaren les insígnies de l'autoritat a l'alcalde i tinent alcalde. El senyor Roure diu que l'acte d'acatament dels seus patrocinats coincideix puntualment amb la rendició de la Generalitat i la radiació, per les emissores de Barcelona, del ban declaratori de l'estat de guerra.

Acaba demanant l'absolució.

El President del Tribunal pregunta als acusats si tenen res per al·legar, i, en contestar-li negativament, aixeca la vista a les 11'37, passant a reunir-se el Tribunal en sessió secreta.

LA SENTÈNCIA

Segons les nostres notícies, la sentència ha estat condemnatòria per a Florian Marco, i absolutòria pels demés processats.