Es deixa de celebrar misses

Va tenir lloc: 
Diumenge 19 de juliol de 1936

A causa de l'esclat de la guerra es deixa de celebrar misses a la capella de la casa Bonmatí. Amb la destrucció posterior de l'església, les celebracions no es podran reprendre fins al final de la guerra.

Així va descriure aquell dia Benet Valentí al llibre Cronologia per una història - Bonmatí:

L'ambient que es respira a la colònia és més que preocupant. El dia 19 d'abril s'escau en diumenge i celebra la missa matinal el capellà Mn. Martí Griera, que ha sortit del catau; ja no ha dormit a la rectoria, com a mesura preventiva. El seu germà Arseni, que camina ajudat d'un bastó, no surt del refugi. La missa major ja no se celebrarà.