Es resol la vaga de treballadors de can Casacuberta

Va tenir lloc: 
Dijous 1 d'abril de 1920

Els treballadors de can Casacuberta s'havien declarat en vaga. Es desconeixen els motius de la protesta i els dies que va durar, però el dia 1 d'abril surt publicada la notícia al Diario de Gerona de Avisos y Noticias que ja s'havia solucionat.