Colònia

S'inicia la construcció de la primera nau i el primer carrer de la Colònia

Les obres, iniciades a principis del 1897, es van donar per acabades el primer de juny del 1898 i van ser beneïdes per Mn.

Bonmatí ja té un grup de teatre

Al Centre d’Obrers d’Acció Social es va inaugurar el teatre amb la representació de dues obres. 

Es tanquen les escoles de la Colònia a causa del xarampió

A causa d'una epidèmia de xarampió, es varen tancar les escoles i no es van tornar a obrir fins a principis de març de l'any següent.

La notícia, publicada pel diari El Norte, deia:

Es funda el Centre Recreatiu d'Acció Social

El creador va ser Manuel Bonmatí de Cendra i els socis benefactors varen ser ell mateix,

Els treballadors de la Colònia reivindiquen la jornada de 8 hores

Els treballadors de la Colònia Bonmatí varen dirigir una carta a la Junta Local de Reformes Socials d'Anglès demanant una jornada màxima de 8 hores a partir del mes següent, és a dir, a partir de l'octubre.

Es casa Josep M. Bonmatí Pujol

A la capella de la colònia es casa Josep M. Bonmatí, fill del fundador, amb Maria Teresa Berenguer i Janer.

La Colònia Bonmatí celebra la primera festa major

El dia 1 de setembre de l'any 1900, acabada de construir la Colònia Bonmatí, se celebra la primera festa major del nou nucli. El lloc escollit per fer la celebració va ser la capella de la Mare de Déu de Calders.

Pàgines