Colònia

L'aiguat del 1919

Escoles de Bonmatí (fins a la dècada del 1950)

L’ensenyament i les escoles han existit des de sempre; ara bé, no tothom tenia accés a la cultura, i menys la classe treballadora, per això la taxa d’analfabetisme era molt important. Això va ser així fins ben entrat el segle XX.

Es commemora el primer aniversari de la mort de Manuel Bonmatí

Es commemora el traspàs de Manuel Bonmatí de Cendra amb l’aportació de 2,50 pessetes a tots els habitants de la Colònia, inclosos els menors de 15 anys, en una llibreta d’estalvis associada a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, amb la presència del se

El Senat es pronuncia en contra de la segregació d’Amer

Finalment un comissió nomenada pel Senat de majoria conservadora, el dissabte dia 11 de maig de 1912 presenta un dictamen contrari a les segregació de Sant Julià i Bonmatí del poble d'Amer per annexar-se a Bescanó.

Comença la construcció de la Colònia

Es comencen els treballs de construcció per tal d’obrir un canal per portar les aigües del Ter a les fàbriques que hi ha en projecte.

Mor Joaquima de Cendra i Carreras, mare de Manuel Bonmatí de Cendra

A l'edat de 87 anys mor a la casa Bonmatí Joaquima de Cendra, mare de Manuel Bonmatí de Cendra i esposa de Joan Bonmatí Masachs, mort l'any 1867 e

Es busca un local que serveixi per a escorxador

Per ordre del governador civil, el subdelegat de veterinària es presenta a la colònia per tal de buscar un local provisional que serveixi com a escorxador mentre no se’n trobi un de definitiu.

Manuel Bonmatí de Cendra té un atac de cor

Durant els actes de celebració de la seva onomàstica, i concretament durant la missa, Manuel Bonmatí de Cendra té un atac de cor.

La notícia publicada pel Diario de Gerona de Avisos y Noticias deia:

Les avingudes del Ter ja fan alguna destrossa durant la construcció de la Colònia

Les aigües es varen emportar una biga de 17 metres de longitud que s'havia d'utilitzar per a les obres de la Colònia.

Pàgines