Bonmatí es converteix en parròquia

Va tenir lloc: 
Dilluns 11 de maig de 1970

El bisbe de Girona, Dr. Narcís Jubany, signa el document pel qual serà erigida la nova parròquia de Santa Maria en el ministeri de la Immaculada Concepció, de Bonmatí, amb efectes del dia 1 de juny.

A partir d’aquell moment, doncs, Bonmatí va començar a funcionar com a parròquia, tot i que el temple encara era la capella de la casa de la família Bonmatí.