La colònia torna a canviar de mans

Va tenir lloc: 
El 1975

Mata i Pons, que havia estat el propietari de la colònia des del 1939, ven tots els edificis i terrenys a Textil Armengol. En certa manera, aquest va ser el principi del final de la indústria tèxtil a la colònia.

Benet Valentí ho va deixar reflectit al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

El propietari Mata y Pons ven la colònia a Tèxtil Armengol. A partir d'ara, fàbriques, carrers, pisos, el salt d'aigua i altres hisendes passen a dependre del nou propietari. A causa d'aquest canvi són retirades les bigues plantades als carrers que priven el pas dels vehicles.