S'aproven les normes subsidiàries del nou municipi

Va tenir lloc: 
Dijous 25 d'octubre de 1984

En el Ple de l'Ajuntament d'aquell dia s'aproven les normes subsidiàries del municipi. 

En el moment de la segregació, les normes subsidiàries s'estaven tramitant a Amer, i tot i que en un primer moment l'Ajuntament va decidir subrogar-s'hi, la Comissió d'Urbanisme de Girona va decidir suspendre el tràmit encarregant de cap i de nou la tramitació per part de l'Ajuntament del nou municipi.

El Punt Diari va publicar la notícia el dia 9 de novembre:

Aproven les normes de St. Julià del Llor

SANT JULIÀ DEL LLOR BONMATÍ (Del nostre corresponsal, Josep Món del Raval).— L'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí, va acordar per unanimitat en el darrer ple aprovar, les normes subsidiàries; després d'haver estudiat la proposta de la Comissió Informativa d'Urbanisme, l'alcaldia ha paralitzat una obra al carrer Pere Serrat.

Primerament, i després de comentar els regidors la tramitació de les normes, es va aprovar de fer constar que l'Ajuntament de Sant Julià del Llor-Bonmatí assumeix les gestions preliminars tramitades per l'Ajuntament d'Amer abans de la segregació dels sectors que avui constitueix el terme municipal de Sant Julià-Bonmatí. El ple també es va reiterar en l'acord pres el passat 30 de juliol, en què es van aprovar inicialment les normes, amb condició d'incorporar a l'expedient els convenis subscrits amb Joan Massana i Tèxtil Armengol, S.A.