S'aprova l'escut del municipi

Va tenir lloc: 
Dijous 18 de gener de 1990

El ple del dia  18 de gener va aprovar l'escut del municipi, símbol del nostre ajuntament. La publicació oficial al  DOG va tenir lloc el dia 29 de gener amb el següent text:

El ple de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí ha aprovat el seu escut heràldic municipal, que va ser objecte d’informe favorable per part de l’Institut d’Estudis Catalans i que d’acord amb el que disposen els articles 35 i 37 de la llei 8/ 1987 de 18 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, quedarà organitzat de la manera següent:

Escut caironat partit: al primer, de gules (gules – sempre en plural-  no és res més que el color vermell intens de la manera que l’anomena l’heràldica), un llorer d’or; i al segon d’argent una mola de gules. Per timbre, una corona mural del poble.