Escoles

El Patronat envia una carta d'agraïment al governador civil

El Patronat de l'Habitatge Sant Benet, en nom de tota la població, envia al governador civil, Ramon Muñoz González, un escrit per donar-li les gràcies pels esforços fets per tal d'aconseguir una escola nova per a Bonmatí.

Es projecta una escola nova a Bonmatí

La Junta Provincial de Construccions Escolars va acordar incloure el projecte d'una nova escola per a Bonmatí dins els seus pressupostos.

D'aquesta manera ho va publicar el diari Los Sitios de Gerona:

Es fan reunions per acordar una concentració escolar

Així ho va deixar recollit Benet Valentí al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

Se celebra la primera reunió per agrupar les escoles

Es du a terme la primera reunió que té com a objectiu l'agrupació de les escoles de Constantins, Vilanna, Sant Julià i Bonmatí.

El Centre Cultural Femení, "La Cultura"

Apareix el primer número de "L'Amic"

Surt publicada la primera revista de L'Amic.

Així ho va relatar Benet Valentí al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

L'agrupació escolar de Bonmatí (1972-1976)

L’escola nova del Grup Bondia, a Bonmatí, va començar a funcionar el curs 1972-73, concretament el dia 11 de setembre, una data ben significativa però que en aquells moments, al final de la dictadura, no comportava cap mena de celebració.

El projecte d'escola nova del Grup Bondia (anys 1960-1972)

A finals dels anys 1960, els membres del Patronat de l'Habitatge Sant Benet, a l'hora d'idear el Grup Bondia, ja el varen plantejar com un poble al marge de la colònia.

Mestres de Bonmatí (fins a la dècada del 1950)

Una relació no exhaustiva dels mestres fins al 1950 seria: 

Pàgines