Es municipalitza el cementiri de Sant Julià

Va tenir lloc: 
Dijous 26 de gener de 1933

Donant compliment a les ordres del governador civil, els cementiris passen a ser municipals i així es fa saber als capellans de Sant Julià del Llor, Sant Climent i Bonmatí.

Benet Valentí ho descriu d'aquesta manera al llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

L'alcalde d'Amer, Salvador Domènech, en compliment de les ordres rebudes del governador civil en circular publicada en el butlletí oficial del dia 10 de gener de 1933, posa en coneixement dels capellans de Sant Julià del Llor, Sant Climent i Bonmatí, que els cementiris dels respectius agregats passen a ser municipals, i per tant administrats per l'Ajuntament d'Amer. Es dóna un termini de vuit dies perquè els respectius capellans entreguin la documentació i les claus dels cementiris.