Es posa la primera pedra de la capella de la Colònia

Va tenir lloc: 
Diumenge 12 d'agost de 1900

La primera capella o oratori particular, construïda amb anterioritat a l'inici de les obres de la colònia, aviat va quedar petita per oferir servei a tota la població, i l’any 1900 es va enderrocar per aixecar la capella actual, perquè pogués servir com a parròquia dels habitants de la colònia a tots els efectes.

La primera pedra de la nova església, que es va dedicar a la Immaculada Concepció, es va posar el 12 d’agost del 1900, essent el capellà en aquell moment Mn. Salvi Cateura.