Textil Armengol aixeca una nau nova

Va tenir lloc: 
El 1973

L'any 1973 és un any de creixement del nucli de Bonmatí amb un segon grup de cases noves en expansió, però també en la part industrial, amb la construcció de la nova nau de Textil Armengol a la carretera de les Serres, la que després, al cap d'uns anys acabaria sent Levi's i, més endavant, Gerió.

D'aquesta manera ho va deixar escrit Benet Valentí en el llibre Cronologia per a una història - Bonmatí:

Bonmatí industrialment viu una etapa molt esplendorosa. L'empresa Tèxtil Armengol modernitza l'utillatge, introdueix la modernitat de gènere de punt i es veu en la necessitat d'aixecar una nova nau industrial a tocar de la carretera de Sant Matí de Llémena.