Un aiguat s'emporta el pont de Bonmatí

Va tenir lloc: 
Divendres 12 de desembre de 1902