Disputes entre Manuel Bonmatí i l'Ajuntament d'Amer

Va tenir lloc: 
Dijous 28 de març de 1907

Entre Manuel Bonmatí i l’Ajuntament d’Amer no hi havia massa entesa des de feia bastant temps. El fet que l'Ajuntament d'Amer posés uns burots a l'entrada del pont per tal de cobrar taxes sobre la mercaderia que hi entrés va provocar una sèrie de disputes judicials que més endavant motivarà la petició de separació del municipi d’Amer per integrar-se al de Bescanó. 

La notícia publicada deia textualment:

La Gaceta publica hoy un real decreto de competencia de jurisdicciones resolviendo en suscitada entre el gobernador de Gerona y el juez de instrucción por querella contra el Ayuntamiento de Amer por haber ordenado la colocación de una casilla de fielato en una propiedad del denunciante, don Manuel Bonmatí. Se resuelve que no ha debido suscitarse la competencia.