S'encén el conflicte pels burots al pont de la Colònia

Va tenir lloc: 
Dimarts 18 de juny de 1907

Un cop inaugurat el pont, l'Ajuntament d'Amer va posar-hi a l'entrada uns burots per recaptar impostos de la mercaderia que entrava a la colònia. Això va provocar un enfrontament entre Manuel Bonmatí de Cendra i l'Ajuntament d'Amer, fins al punt que l'amo de la colònia va fer destituir i processar l'alcalde i els regidors d'Amer.

La picabaralla dialèctica entre els diaris de l'època es podria resumir amb aquest escrit publicat al Diario de Gerona de Avisos y Noticias:

Nuestro colega El Tradicionalista protesta con razón de que haya quien atribuya á un acto de caciquismo de nuestro particular amigo el senador don Manuel Bonmatí, el procesamiento del Alcalde y varios concejales del Ayuntamiento de Amer, cuando no es más que la consecuencia lógica y natural de las extralimitaciones y abusos de los procesados.

Y si es infundado atribuir ese procesamiento á caciquismo, mas infundado es querer dar al hecho carácter político, cuando, como dice muy bien el colega, cuando no es más que una cuestión particular entre el Ayuntamiento de Amer y el señor Bonmatí, en el terreno de la ley.