Família Bonmatí

Inauguració de monument a D. Manuel Bonmatí i estrena de la sardana Bonmatí 1896

Amb motiu de la cinquena trobada d'Exalumnes de les escoles de Bonmatí, té lloc un acte d'homenatge al fundador de la Colònia D. Manuel Bonmatí de Cendra.

Hisenda reclama els cànons sobre les concessions de mines

La família Bonmatí continuava tenint set mines en propietat, tot i que no en explotació. El febrer del 1983 Hisenda reclama els cànons pendents d'aquelles concessions a una sèrie de propietaris, entre ells, Joan Maria Bonmatí.

El cementiri de Bonmatí passa a ser municipal

L’any 1980, quan es va presentar la memòria justificativa del projecte de segregació municipal, ja es mencionava com a acc

La construcció del cementiri de Bonmatí

Manuel Bonmatí de Cendra va idear la construcció d’un cementiri per poder donar sepultura als residents de la colònia, c

Mor Josep M. Bonmatí

La primera pedra de la nova capella dels Bonmatí

La primera pedra de la capella particular que es va aixecar de nou a la casa Bonmatí i que es va dedicar a la Immaculada Concepció, es va posar el dia 12 d’agost de l’any 1900, essent el capellà 

De capella dels Bonmatí a església de la Colònia

La família Bonmatí va construir un oratori particular adossat a la casa pairal cap allà el 1895.

Es casa Pilar Bonmatí

Se celebra amb gran pompa el casament de Pilar Bonmatí, la 6a dels descendents de Josep M. Bonmatí i Teresa Berenguer.

Neix Alfons M. Bonmatí

Neix Alfons M. Bonmatí, fill de Josep M. Bonmatí i Teresa Berenguer.

Pàgines