Família Bonmatí

Hisenda reclama els cànons sobre les concessions de mines

La família Bonmatí continuava tenint set mines en propietat, tot i que no en explotació. El febrer del 1983 Hisenda reclama els cànons pendents d'aquelles concessions a una sèrie de propietaris, entre ells, Joan Maria Bonmatí.

El cementiri de Bonmatí passa a ser municipal

L’any 1980, quan es va presentar la memòria justificativa del projecte de segregació municipal, ja es mencionava com a acc

La construcció del cementiri de Bonmatí

Manuel Bonmatí de Cendra va idear la construcció d’un cementiri per poder donar sepultura als residents de la colònia, c

Mor Josep M. Bonmatí

La primera pedra de la nova capella dels Bonmatí

La primera pedra de la capella particular que es va aixecar de nou a la casa Bonmatí i que es va dedicar a la Immaculada Concepció, es va posar el dia 12 d’agost de l’any 1900, essent el capellà 

De capella dels Bonmatí a església de la Colònia

La família Bonmatí va construir un oratori particular adossat a la casa pairal cap allà el 1895.

Es casa Pilar Bonmatí

Se celebra amb gran pompa el casament de Pilar Bonmatí, la 6a dels descendents de Josep M. Bonmatí i Teresa Berenguer.

Neix Alfons M. Bonmatí

Neix Alfons M. Bonmatí, fill de Josep M. Bonmatí i Teresa Berenguer.

Mor un fill de Josep M. Bonmatí a l’edat de 6 anys

Pàgines