Ajuntament

Continua pendent el tema econòmic i el territorial amb l'Ajuntament d'Amer

Continuen sense estar resolts els problemes pendents derivats de la segregació amb Amer i en el ple municipal d'aquell dia es dona compte de l'informe que els ha fet arribar la Delegació Territorial de Governació.

S'aprova definitivament el projecte de la carretera entre Sant Julià i Bonmatí

Tot i haver-se aprovat inicialment l'any 1984, al projecte s'hi van presentar al·legacions. Finalment el projecte va quedar aprovat per unanimitat, tal com consta en l'acta que es va fer aquell dia a l'ajuntament:

Es reprenen les negociacions per llimar les diferències amb Amer

Havent deixat refredar un temps la tensió entre els dos municipis a conseqüència de la segregació, es reprenen les negociacions, amb l'arbitri de la

L'Ajuntament denuncia que l'empresa Levi's no fa la festa local

Vist que el calendari laboral de l'empresa Levi's no preveu com a dia festiu el 22 de febrer, aniversari de la

S'accepta una ajuda per condicionar els carrers de la Colònia

S'accepten les ajudes del Pla d'Obres i Serveis, que inclouen el projecte "Abastament d'aigües, recollida d'aigües pluvials pavimentació de la Colònia Bonmatí", que s'aprova en sessió del dia 12 conjuntament amb el projecte "Condicionament i pavimentació del camí de Bonmatí a Sant Julià del Llor

S'aproven les normes subsidiàries del nou municipi

En el Ple de l'Ajuntament d'aquell dia s'aproven les normes subsidiàries del municipi. 

Se celebra una polèmica reunió per fixar els termes municipals

La reunió que s'havia de celebrar entre les parts implicades amb enginyers de l'Institut Geogràfic i Cadastral per delimitar el nou municipi un cop aprovada la segregació, acaba en complet desacord a causa del mapa que es volia utilitzar per fixar el terme.

Veïns de Sant Julià recullen firmes per tornar a formar part d'Amer

Veïns de Sant Julià del Llor estaven recollint signatures per tornar a annexionar-se a Amer per problemes amb uns t

Es constitueix el nou Ajuntament

Coincidint amb la festa major d'aquell any, va tenir lloc a les 11 del matí la constitució del nou Ajuntament.

Pàgines